Privacy

1. Op deze pagina treft u het Privacy Statement aan van de Stichting Waarborgfonds Kinderopvang .

2. De verstrekte bedrijfsgegevens kunnen door Stichting Waarborgfonds Kinderopvang voor de volgende doeleinden worden gebruikt: (a) de Benchmarkfunctie, waarmee wordt bedoeld het zoeken en vergelijken van bedrijfsgegevens (b) de aanlevering aan het Centraal Bureau voor de Statistiek als u daar expliciet toestemming voor geeft (c) (geanonimiseerd) voor analyses ten behoeve van kinderopvangonderzoek op het gebied van ondernemen, investeren en huisvesting. Verkregen individuele bedrijfsgegevens worden in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

3. Stichting Waarborgfonds Kinderopvang kan informatie over uw computer verzamelen, waaronder het IP adres, de cookies uw operatiesysteem en het type browser. Het betreft hier statische data over voorkeuren en interesses die geen individuele gegevens bevatten. Deze informatie kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt: (a) om het gebruik van haar websites te analyseren (b) om haar websites te optimaliseren (c) om informatie te verzamelen over de bezoekers van haar websites (d) om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker en ten behoeve van de dienstverlening door stichting Waarborgfonds Kinderopvang (e) voor het verzenden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie; in dit kader kunnen via cookies verzamelde gegevens gecombineerd worden met door stichting Waarborgfonds Kinderopvang verwerkte bedrijfsgegevens.

3.1 De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt ten behoeve van de verbetering van onze dienstverlening. Ook deze informatie wordt in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

3.2 De cookies die uw voorkeuren onthouden en het navigeren door de websites van stichting Waarborgfonds Kinderopvang vergemakkelijken, kunt u uitzetten via uw browserinstellingen. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Indien u deze cookies uitzet kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van de websites van stichting Waarborgfonds Kinderopvang gebruik maken.

3.3  Let op: het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

4. Als u brochures en/of informatie bestelt, vragen wij naar uw naam, adres en enkele aanvullende gegevens. De verzamelde gegevens worden, indien u zich hiervoor aanmeldt, gebruikt om u op de hoogte te houden van informatie over ontwikkelingen in de kinderopvang, onderwijs- en peuterspeelzalenbranche, alsmede over onze diensten en producten. U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door stichting Waarborgfonds Kinderopvang zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Op uw schriftelijk verzoek zullen wij uw gegevens vernietigen. Gevoelige informatie zoals betalingsgegevens etc. worden ook zonder verzoek vernietigd.

5. Stichting Waarborgfonds Kinderopvang respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat bedrijfsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle bedrijfsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van stichting Waarborgfonds Kinderopvang. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Stichting Waarborgfonds Kinderopvang en voor ingehuurde derden, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Stichting Waarborgfonds Kinderopvang spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

5.1 Stichting Waarborgfonds Kinderopvang kan echter de veiligheid van haar systeem niet garanderen en is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit, dan wel verband houdt met aantasting van de gegevens die digitaal of elektromagnetisch worden opgeslagen, alsmede verstoring, verdwijning en openbaarmaking van (vertrouwelijke) bedrijfsinformatie.

6. Stichting Waarborgfonds Kinderopvang behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Statement op de hoogte bent.

Een moment a.u.b.