Kwaliteit

Invoercontrole

De toegevoegde waarde van de Benchmark Kinderopvang hangt grotendeels af van de zorgvuldigheid en volledigheid waarmee de deelnemers hun gegevens invoeren. De vragenlijst bevat ingebouwde controles op consistentie en juistheid.

Daarnaast voert het Waarborgfonds steekproefsgewijze invoercontroles uit. U kunt door ons worden benaderd met het verzoek uw jaarrekening en jaarverslag op te sturen, zodat we de juistheid van de invoer kunnen controleren. Hiermee proberen we alle deelnemers maximale kwaliteit te bieden en de kwaliteit van het onderzoek in de kinderopvang hoog te houden.

Een moment a.u.b.